ARVOVALTA

Kuluttajat ja päättäjät tekevät 2020-luvulla enemmän arvopohjaisia valintoja kuin koskaan aiemmin. Johtajuuden ja asiantuntijuuden toimiympäristö on mediallistunut ja mahdollisuudet saada sidosryhmien huomio sekä luottamus ovat muuttuneet. Miten se vaikuttaa johtamiseen ja viestintään?

Kirja tarjoaa uusia näkökulmia, havaintoja ja vinkkejä siihen, miten arvoista voidaan saada vahvuuksia johtamis- ja asiantuntijatyöhön. Kirjan avulla opit ymmärtämään paremmin asiakkaita, henkilöstöä, yhteistyökumppaneita sekä muita sidosryhmiä. Kirjassa on haastateltu 30 päättäjää yhteiskunnan eri osa-alueilta ja he kertovat arvojen merkityksen omassa työssään.

Kun arvot on kiteytetty, jalkautettu arjen toimintoihin ja viestitty taitavasti, niiden avulla saadaan valtaa. Lue Arvovalta-kirja ja oivallat, miten juuri sinä teet sen omalla tavallasi.

Tee yli 5 kpl tilaukset suoraan jukka.saksi@johtajaonmedia.fi / 040 501 8357

KIRJOITTAJA

Jukka Saksi on aktiivisesti viestivä ja laajasti verkostoitunut viestintäalan yrittäjä, joka on tehnyt #johtajaonmedia -teemastaan jo pienen ilmiön. Jukka on alkuperäiseltä koulutukseltaan artesaani sekä aikuisiällä opiskellut kauppatieteiden tohtori ja MBA. Ennen siirtymistään viestintävalmentajaksi hän työskenteli 15 vuotta johtamistehtävissä eri toimialoilla.

Jukka kirjoitti ennen Arvovalta-kirjaa 2016 Kultasulka-palkitun Johtaja on Media! -kirjan. Hän on kouluttanut pk-yrityksissä, julkisen sektorilla ja järjestöissä. Isommista organisaatioista asiakkaina ovat olleet mm. Kauppakamari, Tamro, Veho, ALD Automotive, Lowell Suomi, Finnvera, ELY, Luona, Kuntaliitto, Helsinki, Espoo, POP Pankki sekä Nordea Henkivakuutus.

VIDEOT

Videot antavat näkökulmaa ja perspektiiviä kulloiseenkin kirjan kohtaan. Voit palata videon katsomisen jälkeen kirjan pariin.

Video 1: Miksi kirja on kirjoitettu?

Video 3: 10 kysymystä arvoista

Video 2: Arvot ja vastuullisuus johtamisessa

TILAA JUKKA SAKSI VALMENTAMAAN

Tilaa kirjoittaja Jukka Saksi valmentamaan organisaatioosi arvojen hyödyntämisestä johtamisessa, asiantuntijatyössä ja viestinnässä. Tutustu myös Aviapoliksessa järjestettäviin ½-päivän ja 1 päivän koulutuksiin. Kaikissa valmennuksissa sekä koulutuksissa huomioidaan mediallistunut toimiympäristö ja arvojen vaikutukset.

Valmennus

Arvojen vaikutus yrityksen maineeseen, kasvuun ja työnantajakuvaan

Kenelle: Yrityksen hallitukselle, johtoryhmälle ja keskijohdolle
Hyödyt: Opitaan saamaan arvoista täysi hyöty irti

Valmennuksen sisältö ja hinnat
Valmennus tarjoaa ajankohtaisen katsauksen arvojen roolista mediallistuneessa johtamisympäristössä. Sidosryhmät tekevät 2020 enemmän arvopohjaisia päätöksiä kuin koskaan aiemmin. Yrityksiltä odotetaan proaktiivista, arvopohjaista ja kasvollista dialogia. Miten ylin johto on siihen varautunut?

Valmennus auttaa avainhenkilöitä hahmottamaan arvojen vaikutukset yrityksen maineeseen, kasvuun ja työnantajakuvaan. Ryhmä oppii hahmottamaan sidosryhmien arvoja, kiteyttämään yrityksen arvoja, implementoimaan niitä arjen johtamistilanteisiin sekä viestimään arvoista. Valmennus sisältää keskustelua, havaintoja, case-esimerkkejä, tutkimustuloksia sekä konkreettisia vinkkejä. Valmentajana toimii KTT Jukka Saksi.

Valmennuksen sisältö (painotukset riippuen valmennuksen kestosta)

Mediallistuminen on muuttanut toimiympäristöämme
• Media-areenoiden roolit ja linkittymiset toisiinsa
• Luottamuksen ja huomion saaminen mediaympäristössä
• Sidosryhmien arvokäsitysten ymmärtäminen
• Arviointia tärkeimpien sidosryhmien arvoista

Arvojen hyödyntäminen johtamis- ja asiantuntijatyössä
• Arvot konkreettisina tekoina ja valintoina
• Yrityksen ydinarvot
• Arvoista viestiminen
• Kasvollinen viestintä rakentaa luottamusta
• Viestiminen tiiminä luo vahvuutta
• Yhteenveto ja suositukset jatkotoimenpiteiksi

Hinta

Sparraus 1,5 h: 2.900 € / sparraus (pk-seutu), 3.700 € (maks. 250 km Helsingistä) tai 4.600 € (yli 250 km
Helsingistä). Matka- ja majoituskulut sisältyvät hintaan. Hintaan lisätään + alv 24%.

Työpaja ½ pv: 3.900 € / työpaja (pk-seutu), 4.700 € (maks. 250 km Helsingistä) tai 5.600 € (yli 250 km
Helsingistä). Matka- ja majoituskulut sisältyvät hintaan. Hintaan lisätään + alv 24%.
Valmennus toteutetaan suomen kielellä.

Laskutus: 14 pv, edellyttää y-tunnuksen

Soita 040 501 8357, jätä soittopyyntö tai tilaa tämä valmennus.

Valmennus

Arvojen hyödyntäminen myynnissä ja asiakkuuksien hallinnassa

Kenelle: Myynnin, viestinnän ja markkinoinnin avainhenkilöille
Hyödyt: Opitaan käyttämään arvoja myynnin tehostamisessa

Valmennuksen sisältö ja hinnat

Valmennus tarjoaa myynnin ja asiakkuuksien johdolle ajankohtaisen katsauksen arvojen roolista mediallistuneessa ympäristössä. Sidosryhmät tekevät 2020 enemmän arvopohjaisia päätöksiä kuin koskaan aiemmin ja vaikuttaa myyntiin merkittävästi. Myynniltä odotetaan proaktiivista, arvopohjaista ja kasvollista dialogia. Miten johto on siihen varautunut?

Valmennus auttaa avainhenkilöitä hahmottamaan arvojen vaikutukset yrityksen myyntiin ja myyntihenkilöstön rekrytointiin. Ryhmä oppii hahmottamaan sidosryhmien arvoja, kiteyttämään yrityksen arvoja, implementoimaan niitä arjen johtamistilanteisiin sekä viestimään arvoista. Valmennus sisältää keskustelua, havaintoja, case-esimerkkejä, tutkimustuloksia sekä konkreettisia vinkkejä. Valmentajana toimii KTT Jukka Saksi.

Valmennuksen sisältö (painotukset riippuen valmennuksen kestosta)

Mediallistuminen on muuttanut myyntiympäristöämme
• Media-areenoiden roolit ja linkittymiset toisiinsa
• Asiakkaiden luottamuksen ja huomion saaminen mediaympäristössä
• Sidosryhmien arvokäsitysten ymmärtäminen
• Arviointia tärkeimpien sidosryhmien arvoista

Arvojen hyödyntäminen myynnin johtamisessa
• Arvot konkreettisina tekoina ja valintoina
• Yrityksen ydinarvot
• Arvoista viestiminen asiakkaille ja työnhakijoille
• Kasvollinen viestintä rakentaa luottamusta
• Viestiminen tiiminä luo vahvuutta
• Yhteenveto ja suositukset jatkotoimenpiteiksi

Hinta

Sparraus 1,5 h: 2.900 € / sparraus (pk-seutu), 3.700 € (maks. 250 km Helsingistä) tai 4.600 € (yli 250 km Helsingistä). Matka- ja majoituskulut sisältyvät hintaan. Hintaan lisätään + alv 24%.

Työpaja ½ pv: 3.900 € / työpaja (pk-seutu), 4.700 € (maks. 250 km Helsingistä) tai 5.600 € (yli 250 km Helsingistä). Matka- ja majoituskulut sisältyvät hintaan. Hintaan lisätään + alv 24%.
Valmennus toteutetaan suomen kielellä.

Laskutus: 14 pv, edellyttää y-tunnuksen.

Soita 040 501 8357, jätä soittopyyntö tai tilaa tämä valmennus.

TILAA VALMENNUS & OTA YHTEYTTÄ

Tilaa valmennus, valitse sopiva vaihtoehto

Haluatko ajankohtaista tietoa johtajuudesta, arvoista ja mediallistumisesta?

SEURAA MEITÄ SOMESSA!