ARVOVALTA

Kuluttajat ja päättäjät tekevät 2020-luvulla enemmän arvopohjaisia valintoja kuin koskaan aiemmin. Erityisesti ne korostuvat koronakriisin kaltaisissa poikkeusoloissa. Johtajuuden ja asiantuntijuuden toimiympäristö on mediallistunut ja mahdollisuudet saada sidosryhmien huomio sekä luottamus ovat muuttuneet. Miten se vaikuttaa johtamiseen ja viestintään?

Toukokuussa 2020 ilmestynyt Arvovalta tarjoaa uusia näkökulmia, havaintoja ja vinkkejä siihen, miten arvoista voidaan saada vahvuuksia johtamis- ja asiantuntijatyöhön. Kirjassa käsitellään koronaepidemiaan liittyvää johtajuus- ja kriisiviestintää eri näkökulmista. Kirjan avulla opit ymmärtämään paremmin asiakkaita, henkilöstöä, yhteistyökumppaneita sekä muita sidosryhmiä. Kirjassa on haastateltu 24 päättäjää yhteiskunnan eri osa-alueilta ja he kertovat arvojen sekä viestinnän merkityksestä omassa työssään.
Kun arvot on kiteytetty, jalkautettu arjen toimintoihin ja viestitty taitavasti, niiden avulla saadaan valtaa.

Lue Arvovalta-kirja ja oivallat, miten juuri sinä teet sen omalla tavallasi.

Kirjoittaja Jukka Saksi ja kustantaja Kauppakamari

Media-aineisto →

Hinta 68,00 € (+alv 10 %, 6,80 €)
Kauppakamarin jäsenetuhinta 51,00 € (+alv 10 %, 5,10 €)

Tee yli 5 kpl tilaukset suoraan jukka.saksi@johtajaonmedia.fi / 040 501 8357

Saatavilla myös e-kirjana:

KIRJOITTAJA

Jukka Saksi on aktiivisesti viestivä ja laajasti verkostoitunut viestintäalan yrittäjä, joka on tehnyt #johtajaonmedia -teemastaan jo pienen ilmiön. Jukka on alkuperäiseltä koulutukseltaan artesaani sekä aikuisiällä opiskellut kauppatieteiden tohtori ja MBA. Ennen siirtymistään viestintävalmentajaksi hän työskenteli 15 vuotta johtamistehtävissä eri toimialoilla.

Jukka kirjoitti ennen Arvovalta-kirjaa 2016 Kultasulka-palkitun Johtaja on Media! -kirjan. Hän on kouluttanut pk-yrityksissä, julkisen sektorilla ja järjestöissä. Isommista organisaatioista asiakkaina ovat olleet mm. Kauppakamari, Tamro, Veho, ALD Automotive, Lowell Suomi, Finnvera, ELY, Luona, Kuntaliitto, Helsinki, Espoo, POP Pankki sekä Nordea Henkivakuutus.

VIDEOT

Videot antavat näkökulmaa ja perspektiiviä kulloiseenkin kirjan kohtaan. Voit palata videon katsomisen jälkeen kirjan pariin.

Video 1: Miksi kirja on kirjoitettu?

Video 2: Mediallistuminen

Video 3: Arvot ja vastuullisuus johtamisessa

Video 4: Sidosryhmien arvovalinnat

Video 5: Arvojen kohtaamispisteet

OTTEITA KIRJAN HAASTATTELUISTA

Keksijä, säveltäjä ja kirjailija Perttu Pölönen: ”Meillä on työvälineet viestiä arvoistamme”

Nationalmuseumin pääjohtaja Susanna Pettersson: ”Museon johtaminen on myös medianjohtamista”

Santander Suomen toimitusjohtaja Peter Sjöberg: ”Johtoryhmämme lukee asiakaspalautteet, jotta ymmärrämme asiakkaitamme”

ALD Automotiven operatiivinen johtaja Tommi Tuominiemi: ”Työsuhdeauton valinta on myös arvovalinta”

Volvo Suomen toimitusjohtaja Lasse Ahlstedt: ”Autoalan asiakkaat ovat kiinnostuneita arvoista”

Konstsamfundet-yhdistyksen toimitusjohtaja Stefan Björkman: ”Mietimme usein, mitä Amos Andersson olisi ajatellut päätettävästä asiasta”

Artisti Juha Tapio: ”Bändissä jokainen haluaa tulla kuulluksi ja arvostetuksi”

Nousiaisten kunnanjohtaja Teemu Heinonen: ”Arvot ovat mukana pienen kunnan päätöksenteossa”

YLE:n pääjohtaja Merja Ylä-Anttila: ”Todelliset arvot tulevat esiin kriiseissä”

MPS Yhtiöiden toimitusjohtaja Elina Koskela: ”Johtajavalinnat ovat aina omistajien arvovalintoja”

Emerituspiispa Eero Huovinen: ”Arvoista vastauksia vaikeisiin valintoihin”

Kansallisoopperan pääjohtaja  Gita Kadambi: ”Taiteen ammattilaisia johdetaan arvostuksen kautta”

PwC:n toimitusjohtaja Mikko Nieminen: ”Arvot edustavat valintoja ja niillä on myös hinta”

Työelämäprofessori Atte Jääskeläinen: ”Muutos leiritulilta digitaaliseen verkostoviestintään”

Luona Oy:n toimitusjohtaja Milja Saksi: ”Vastuullisuus, rohkeus ja luottamus korostuvat nyt sote-sektorin arvoina”

Gasumin liiketoimintajohtaja Jukka Metsälä: “Työntekijät haluavat tulla parantamaan maailmaa”

Trustmary Oy:n toimitusjohtaja Johannes Karjula: ”Oman ajankäytön johtaminen on tärkeä arvovalinta”

Arvovalta-kirjan lukija-arvostelu, Pauli Forma

TILAA JUKKA SAKSI VALMENTAMAAN

Tilaa kirjoittaja Jukka Saksi valmentamaan organisaatioosi arvojen hyödyntämisestä johtamisessa, asiantuntijatyössä ja viestinnässä. Tutustu myös Aviapoliksessa järjestettäviin ½-päivän ja 1 päivän koulutuksiin. Kaikissa valmennuksissa sekä koulutuksissa huomioidaan mediallistunut toimiympäristö ja arvojen vaikutukset.

Etävalmennus

Arvojen vaikutus yrityksen kriisiviestintään, maineeseen, kasvuun ja työnantajakuvaan

Kenelle: Yrityksen hallitukselle, johtoryhmälle ja keskijohdolle
Hyödyt: Opitaan saamaan arvoista täysi hyöty irti myös kriisissä

Etävalmennuksen sisältö ja hinnat

Valmennus tarjoaa ajankohtaisen katsauksen arvojen roolista mediallistuneessa ja muuttuvassa johtamisympäristössä. Sidosryhmät tekevät 2020 enemmän arvopohjaisia päätöksiä kuin koskaan aiemmin.

Yrityksiltä odotetaan erityisesti kriisiaikana proaktiivista, arvopohjaista ja kasvollista dialogia. Miten ylin johto on siihen varautunut?

Valmennus auttaa avainhenkilöitä hahmottamaan arvojen vaikutukset yrityksen maineeseen, kasvuun ja työnantajakuvaan. Ryhmä oppii hahmottamaan sidosryhmien arvoja, kiteyttämään yrityksen arvoja, implementoimaan niitä arjen johtamistilanteisiin sekä viestimään arvoista.

Valmennus sisältää keskustelua, havaintoja, case-esimerkkejä, tutkimustuloksia sekä konkreettisia vinkkejä.

Valmentajana toimii KTT Jukka Saksi.

Etävalmennuksen sisältö (painotukset riippuen valmennuksen kestosta)

Mediallistuminen on muuttanut toimiympäristöämme
• Media-areenoiden roolit ja linkittymiset toisiinsa
• Luottamuksen ja huomion saaminen kriisitilanteessa
• Sidosryhmien arvokäsitysten ymmärtäminen
• Arviointia tärkeimpien sidosryhmien arvoista

Arvojen hyödyntäminen johtamis- ja asiantuntijatyössä
• Arvot konkreettisina tekoina ja valintoina
• Yrityksen ydinarvot
• Arvoista viestiminen
• Kasvollinen viestintä rakentaa luottamusta
• Viestiminen tiiminä luo vahvuutta
• Yhteenveto ja suositukset jatkotoimenpiteiksi

Hinta
Huom! Kaikki sparraukset ja työpajat toteutetaan toistaiseksi etänä.

Etäsparraus 1,5 h: 2.500 € / sparraus. Hintaan lisätään + alv 24%.

Etätyöpaja ½ pv: 3.200 € / työpaja. Hintaan lisätään + alv 24%.

Valmennukset toteutetaan suomen kielellä.

Laskutus: 14 pv, edellyttää y-tunnuksen

Soita 040 501 8357, jätä soittopyyntö tai tilaa tämä valmennus.

Etävalmennus

Arvojen hyödyntäminen myynnissä ja asiakkuuksien hallinnassa

Kenelle: Myynnin, viestinnän ja markkinoinnin avainhenkilöille
Hyödyt: Opitaan käyttämään arvoja myynnin tehostamisessa

Etävalmennuksen sisältö ja hinnat

Etävalmennus tarjoaa myynnin ja asiakkuuksien johdolle ajankohtaisen katsauksen arvojen roolista mediallistuneessa ja kriisiytyneessä ympäristössä.

Sidosryhmät tekevät 2020 enemmän arvopohjaisia päätöksiä kuin koskaan aiemmin ja se vaikuttaa myyntiin merkittävästi. Myynniltä odotetaan proaktiivista, arvopohjaista ja kasvollista dialogia. Samalla tarvitaan tunneälyä kohdata asiakkaat kriisin keskellä. Miten johto on siihen varautunut?

Etävalmennus auttaa avainhenkilöitä hahmottamaan arvojen vaikutukset yrityksen myyntiin ja myyntihenkilöstön rekrytointiin. Ryhmä oppii hahmottamaan sidosryhmien arvoja, kiteyttämään yrityksen arvoja, implementoimaan niitä arjen johtamistilanteisiin sekä viestimään arvoista.

Etävalmennus sisältää keskustelua, havaintoja, case-esimerkkejä, tutkimustuloksia sekä konkreettisia vinkkejä.

Valmentajana toimii KTT Jukka Saksi.

Etävalmennuksen sisältö (painotukset riippuen valmennuksen kestosta)

Mediallistuminen on muuttanut myyntiympäristöämme
• Media-areenoiden roolit ja linkittymiset toisiinsa
• Asiakkaiden luottamuksen ja huomion saaminen kriisiytyneessä ympäristössä
• Sidosryhmien arvokäsitysten ymmärtäminen
• Arviointia tärkeimpien sidosryhmien arvoista

Arvojen hyödyntäminen myynnin johtamisessa
• Tunneälyn hyödyntäminen kriisiaikana
• Arvot konkreettisina tekoina ja valintoina
• Yrityksen ydinarvot
• Arvoista viestiminen asiakkaille ja työnhakijoille
• Kasvollinen viestintä rakentaa luottamusta
• Viestiminen tiiminä luo vahvuutta
• Yhteenveto ja suositukset jatkotoimenpiteiksi

Hinta
Huom! Kaikki sparraukset ja työpajat toteutetaan toistaiseksi etänä.

Etäsparraus 1,5 h: 2.500 € / sparraus. Hintaan lisätään + alv 24%.
Etätyöpaja ½ pv: 3.200 € / työpaja. Hintaan lisätään + alv 24%.

Valmennukset toteutetaan suomen kielellä.

Laskutus: 14 pv, edellyttää y-tunnuksen.

Soita 040 501 8357, jätä soittopyyntö tai tilaa tämä valmennus.

TILAA ETÄVALMENNUS & OTA YHTEYTTÄ

Tilaa valmennus, valitse sopiva vaihtoehto

Haluatko ajankohtaista tietoa johtajuudesta, arvoista ja mediallistumisesta?

SEURAA MEITÄ SOMESSA!